Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování.

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

– Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
– Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD
– Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny
– Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
– Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
– Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
– Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení