Time management a stres management

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Cílem tohoto semináře je definovat praktické nástroje pro řízení času. Dále na konkrétních případech tyto nástroje aplikovat pro použití v praxi.

Cílem také je procvičit praktické zvládání časového managementu a omezit stresovou zátěž v pracovním procesu.

Seminář umožní účastníkům hlouběji se zamyslet nad plánováním svého osobního času, pochopit zákonitosti time managementu a stres managementu.

V rámci výchovně vzdělávacího procesu využijí účastníci především dovednosti umožňující lépe plánovat a organizovat svůj čas. Dále pak se zefektivní práce s informacemi a umožní využívat lépe dostupné informační zdroje pro kvalitnější přípravu výuky. Vzdělávací program rovněž umožní lépe pracovat se stresovou zátěží, která je v pedagogické praxi velmi silná.

Definice Time managementu

– Řízení času time managementu neboli řízení času je schopnost použít postupy, doporučení a nástroje, které umožní efektivně plánovat a využívat pracovní i osobní čas.

Model Time managementu 4 generace a jeho aplikace ve školním prostředí

– Timemanagemet 4 generace vychází ze čtyř hlavních postulátů: „člověk je více, než čas, cesta je víc, než cíl, preference kvality nad rychlostí, osobní kvalita“. Dále budou probrány hlavní principy time managementu, jako je stanovení osobních priori, cílu, sestavování programu na základě týdenního plánování a aplikace time managementu do školního prostředí. Účastníci budou analyzovat své ztrátové časy a seznámí se s Eisenhowerovou mřížkou. Blok bude doplněn praktickými aktivitami a cvičeními.

Systém GTD a praktický nácvik technik pro zvládání času

– Systém GTD (Getting Things Done) vychází z principů, které formuloval D. Allen. V bloku budou probrány hlavní principy metody GTD, které spočívají v metodách uvolňujících mozkovou kapacitu pro důležité úkoly. Metoda doplňuje techniky time managementu. Dále bude probráno: metody třídění informací, práce s maily a korespondencí, systémy třídění informací, vytváření projektů, vytváření kategorií a kontextů.
Papírové a elektronické pomůcky pro plánování času

– V bloku budou probrány možné způsoby vedení diářů a GTD nástrojů. Budou probrány hlavní softwarové nástroje pro GTD a time management (evernote, one note apod.), představeny výhody a nevýhody jednotlivých systémů v porovnání s papírovými diáři.
Cvičení a diskuse nad metodami ve skupinách

Pět konkrétních kroků při plánování času a organizace práce na měsíce a dny

– Záměr – napsat si záměr, co chci v dané situaci dosáhnout
– Priority – rozhodnout se, co není a co je priorita
– Cíle – sepsat a s ostatními projednat, jak cíle podporující můj záměr
– Klíčové činnosti – monitorovat klíčové činnosti vedoucí k cíli
– Časová osa – mít pro sebe klíčové činnosti na časové ose

Stres, stresory ve školním prostředí, praktický nácvik protistresových cvičení

– Blok přinese teoretické informace o stresu a jeho působení na lidský organismus. Stres v prostředí školy a možné stresující situace v praxi pedagoga. Bude provedena analýza stresové zátěže u každého účastníka a stanoví se vhodný antistresový program. V praktické části se účastníci dozví konkrétní informace, jak zvládat stresovou zátěž. Především formou relaxací a kognitivních technik.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tohoto semináře je definovat praktické nástroje pro řízení času. Dále na konkrétních případech tyto nástroje aplikovat pro použití v praxi.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií