Žáci se specifickými poruchami učení

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.

Obsah programu v bodech:
– Specifické poruchy učení a chování – základní teoretická východiska, aktivizace a shrnutí poznatků pedagogů
– Žáci s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na ZŠ – možnosti reedukace, alternativní aktivity v hodinách českého jazyka
– Příprava textu ke čtení, práce s textem (praktická ukázka)
– Písemný projev žáků se SPU, hodnocení a náměty pro další práci (praktická ukázka)
– Dyskalkulie – projevy, základní kroky při reedukaci
– Učební preference žáků se SPU i běžné populace, styly učení
– Vyučování cizích jazyků u žáků se SPU
– Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
– Organizace péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení
– Ukázky řešení konkrétních případů z praxe
– Poruchy chování a ADHD/ADD
– Možnosti řešení kázeňských obtíží u dětí se SPU a jejich chování

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně