Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
V tomto vzdělávacím programu si prohloubíte znalosti v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámíme vás s tím, co je matematická gramotnost a proč je třeba ji rozvíjet. Naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti. Zároveň získáte nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z pohledu rozvoje předmatematických dovedností.

Obsah kurzu v bodech:

– Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte
– Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází
– Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi)
– Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku)
– Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu si prohloubíte znalosti v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ