Příroda živá a neživá aplikovaná do aktivního dětského dne (4 hod.) – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“

– Hans Christian Andersen

Zajímá Vás, jak dětem představit dětem krásy a zázraky přírody? Jak je naučit přírodu respektovat a motivovat je k její ochraně?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací program zaměřený na přírodovědnou gramotnost dětí. 

Seznámíte se zásadami přírodovědného vzdělávání předškolních dětí a jeho praktickými ukázkami.

Naučíte se propojit přírodovědnou oblast s ostatními výchovně vzdělávacími složkami v souladu s RVP PV.

Osvojíte si techniky využití živé přírody v předškolním vzdělávání.

Odnesete si zásobu přírodovědně zaměřených aktivit, her v přírodě a jednoduchých pokusů, které můžete při práci s dětmi využít.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k praktickému aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod a organizace.
 • Zásady přírodovědného vzdělávání.
 • Místo přírodovědného vzdělávání v RVP PV.
 • Neživá příroda.
 • Hry zaměřené na neživou přírodu.
 • Jednoduché pokusy a jejich využití v prostředí MŠ.
 • Živá příroda.
 • Hudebně pohybové hry.
 • Využití živé přírody v práci s dětmi.
 • Environmentální výchova, ekosystémy.
 • Hry v přírodě.
 • Závěrečná diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ