Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Seznámíte se se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole – především s jejich potřebami ve vztahu k osobnosti pedagoga a legislativě, a to jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.

Nahlédneme na potřeby dvouletého dítěte, vycházející z jeho psychologického vývoje, a vybavíme vás praktickými dovednostmi pro práci s dvouletými dětmi v mateřské škole.

Budete schopní cíleně pracovat s dvou- až tříletými dětmi v prostředí mateřské školy za respektování jejich potřeb a vývojové úrovně. Budete disponovat metodami vhodnými pro práci s dvouletými dětmi a budete schopni přizpůsobit prostředí, ve kterém se dítě nachází, jeho potřebám.

Obsah v bodech:
– Potřeby dítěte staršího batolecího věku z pohledu pedagoga – cesty k naplňování potřeby místa, přiměřenosti podnětů, bezpečí a jistoty, limitů, řádu a struktury v prostředí mateřské školy
– Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi – osobnostní i profesní předpoklady, zkušenost, laskavost, dotek, komunikace, trpělivost atd.
– Učíme děti návykům a sebeobsluze – hygienické návyky, stravování, oblékání, učíme se pozdravit, poděkovat atd.
– Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ – vyhláška č. 14/2005 Sb. v úpravách r. 2016, hygienické a bezpečnostní předpisy atd.
– Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení – velikost skupiny, personální zabezpečení, přehlcení podněty, chaos, přechodové situace, bezpečnost atd.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ