Polytechnické vzdělávání – všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Tento vzdělávací program zdůrazňuje potřebu oblasti polytechnického vzdělávání (PV) u dětí v předškolním věku a předpokládá aktivní zapojení účastníků.

Seznámíme vás s tématem polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ a možnostmi, jak prostřednictvím tohoto vzdělávání rozvíjet osobnost dětí a připravovat je na školní docházku. Poskytneme vám inspiraci vhodnou při tvorbě konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na polytechnickou oblast.

Obsah semináře v bodech:
– Příprava dítěte na vstup do ZŠ

– Pojmy školní zralost a připravenost, oblasti školní zralosti a připravenosti (dělení dle Bednářové a Šmardové, 2010), tělesný vývoj, oblast kognitivních funkcí, pracovní předpoklady a návyky, emocionálně-sociální zralost (co by dítě v dané oblasti mělo zvládat)
– Aktivita účastníků – praktický příklad – konstruování ze stavebnice LEGO
– Téma „nutnosti“ přípravy dítěte na vstup do ZŠ a odkladů školní docházky

– Co vše polytechnická výchova zahrnuje? Čeho se týká?

– Aktivita účastníků – asociace k tématu, která bude zároveň sloužit k evaluaci a zhodnocení a srovnání v závěru semináře
– PV a vzdělávání – definice, začlenění PV do přípravy dítěte na vstup do ZŠ
– Problematika nízkého počtu studentů na odborných učilištích
– Cíle PV v předškolním vzdělávání

– Inspirace a náměty, prostřednictvím nichž lze PV v MŠ realizovat

– Oblast environmentální
– recyklace, ochrana životního prostředí – pracovní listy, využití papírových ruliček – aktivita, pletení z papíru, netradiční využití ruliček od toaletního papíru – příklady; netradiční využití PET víček (aktivita – výroba „kartičky se zvířátky“) a PET lahví; ekohry a aktivity s environmentální tematikou – aktivita „Hra na slepičku a kohoutka“

– Oblast výzkumu
– experimenty vhodné pro děti MŠ – ukázky, aktivity; science centra…

– Oblast vědy a techniky
– téma lidových řemesel a zvyků – kladný vztah k technice, průmyslu jako takovému, pomůcka – ukázka, aktivita; exkurze; výroba vánočních či velikonočních ozdob, zdobení vajíček různými technikami – aktivita; práce s materiálem – „dílničky“ – dřevo, kov, plechy, drátky, textil, šroubky – využitá nářadí; využívání ICT v předškolním vzdělávání, seznamování dětí se světem ICT, viz počítače, interaktivní tabule, tablety apod.

– Rozvoji polytechnických dovedností v oblasti alternativního vzdělávání odpovídá Montessori didaktický materiál a práce s ním – seznámení s Montessori didaktickými pomůckami vhodnými pro MŠ

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíme vás s tématem polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ a možnostmi, jak prostřednictvím tohoto vzdělávání rozvíjet osobnost dětí a připravovat je na školní docházku. Poskytneme vám inspiraci vhodnou při tvorbě konkrétních předškolních aktivit v n
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ