První stupeň podpůrných opatření

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a z vyhlášky č. 27/2016.

Program specifikuje podpůrná opatření 1. stupně dle vyhlášky č. 27/2016. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka na základní škole, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště.

Plán stručně popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na průběh výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole.

Lektor bude klást důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem s obtížemi ve výchovně-vzdělávacím procesu na základě platného RVP ZV a legislativního rámce (vyhlášky).

V rámci kurzu vám poskytneme teoretický základ vyplývající z legislativy a způsobu tvorby plánu pedagogické podpory. Lektor vám ukáže, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku, jak s ní dále pracovat a jak ji prakticky využít v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory a zavádění 1. stupně podpůrných opatření.

Nezapomeneme ani na možnost zapojení rodičů (zákonných zástupců) při plnění plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.

Nedílnou součástí semináře budou způsoby spolupráce pedagogů při tvorbě plánu pedagogické podpory, při zavádění opatření 1. stupně podpůrných opatření a jeho vyhodnocení a vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků ve škole.

Vzdělávací cíl: Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní znalosti v rámci legislativního rámce vztahujícího se k 1. stupni PO.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně