Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:2790 Kč za celé studium

 
Obsah celého vzdělávacího programu vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se rozvoji matematické gramotnosti dlouhodobě věnují. Díky tomuto kurzu se naučíte pracovat s ověřenými metodickými materiály a s analýzou procesu rozvoje matematické gramotnosti.

Získáte motivaci pro rozvoj matematické gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu – absolventa školy vybaveného funkční matematickou gramotností. Budete mít možnost získat představu o tom (na konkrétních příkladech), jak k matematické gramotnosti přistupovat. Spolu s lektorem budete pojmenovávat úskalí a možnosti, jak jim čelit.

Velká pozornost budeme věnovat i těmto dalším aspektům matematické gramotnosti:

– práci s talentovaným žákem,
– práci se žáky s poruchami učení,
– matematická finanční gramotnost.

Obsah v bodech:

– Proč matematická gramotnost?
– Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji matematické gramotnosti
– Postupy pro rozvoj matematické gramotnosti
– Postupy pro práci s talentovanými žáky a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– Matematická gramotnost jako součást finanční gramotnosti
– Metody a formy práce, které se v praxi osvědčily
– Použití metod v praxi
– Diskuse nad konkrétními problémy

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj matematické gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu – absolventa školy vybaveného funkční matematickou gramotností
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií