Náplň práce třídního učitele v současné třídě

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.

Jedná se o praktický, zážitkový seminář vedený formou interaktivních her a aktivit. Jeho cílem je dovést účastníky k uvědomění si, že dobře fungující třídní kolektiv je základem úspěšné práce a výsledků jednotlivce ve třídě obecně a v inkluzivní zvlášť.

Cíle:
– Získáte náměty a inspiraci pro rozvíjení sociálních a etických dovedností žáků včetně práce se třídou v rámci třídnických hodin i mimo ně,
– naučíte se aplikovat nové poznatky do prostředí třídního kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
– získáte základní dovednosti, jejichž prostřednictvím budete schopni v určitých situacích účinněji komunikovat se žáky v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
– osvojíte si principy týmové spolupráce v prostředí vzájemné důvěry a empatie v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně