Formativní hodnocení žáků základní školy – zkušenosti, metody a techniky z praxe – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 

Seznámíme vás s právním rámcem hodnocení žáků, s doporučením OECD k hodnocení žáků, s výhodami a nevýhodami sumativního a formativního hodnocení. Dále budete seznámeni s hodnocením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, s hodnocením dosahováním cílů vzdělávání a klíčových kompetencí. Stěžejní závěrečná část obsahuje praktické ukázky metod a technik formativního hodnocení, které dostanete k dalšímu použití ve škole.

Program kurzu v bodech:

  • Právní rámec hodnocení žáků základní školy 
  • Doporučení OECD k hodnocení žáků, hodnocení žáků v zahraničí 
  • Výhody a nevýhody sumativního a formativního hodnocení 
  • Podmínky formativního hodnocení 
  • Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných (1 hodina).
  • Hodnocení dosahování cílů vzdělávání a klíčových kompetencí. Pravidlo SMARTED a Bloomova taxonomie v praxi
  • Triády – praktické rady jak postupovat 
  • Praktické ukázky metod a technik formativního hodnocení

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)