Formativní hodnocení žáků základní školy – zkušenosti, metody a techniky z praxe – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 

„Mění se svět, mění se žáci, mění se vzdělávání, je třeba i měnit způsoby hodnocení žáků“.

Popis kurzu

Seminář odpoví na otázky:

• Co je formativní hodnocení žáků?

• Proč používat formativní hodnocení?

• Jak zvládnout ve škole formativní hodnocení žáků?

Zaměříme se na proměnu vzdělávání a potřebu adaptace nových metod hodnocení žáků. Seznámíte se s formativním hodnocením, jeho výhodami a způsoby implementace do školní praxe. Dále budou probrány strategie pro úspěšné zavádění této metody, specifické postupy pro hodnocení žáků s různými vzdělávacími potřebami, ale i možná rizika a příklady osvědčených postupů.

V druhé části programu budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení a diskutovány pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o této moderní metodě hodnocení a její praktické aplikaci.

Cíl kurzu

Cílem je seznámit vás s formativním hodnocením žáků, jeho důležitostí a způsoby implementace do výuky. Naučíte se, jak pracovat s cíli, kritérii a indikátory, jak hodnotit specifické skupiny žáků a jak využívat konkrétní techniky formativního hodnocení.

Také Vám budou poskytnuty informace o pravidlech pro hodnocení v školním vzdělávacím programu a školním řádu.

Obsah kurzu v bodech:

• co je formativní hodnocení, proč jej používat a jak ho zvládnout ve škole;

• strategie formativního hodnocení;

• práce s cíli, kritérii a indikátory, vrstevnickým hodnocením a sebehodnocením žáka;

• hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků;

• možnosti využití asistentů pedagoga při formativním hodnocení a jak pracovat s výstupy formativního hodnocení na triádách;

• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu;

• konkrétní techniky formativního hodnocení, jako je Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh a další;

• příklady z praxe: využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů vzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa a mnoho dalších technik.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)