Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Na kurzu se seznámíte se specifiky vývoje dvouletých dětí s ohledem na jejich pobyt v mateřské škole – jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.

Cílem je pohlédnout na psychický vývoj dítěte v batolecím věku a seznámit se s novými výzkumy a poznatky z psychologie v oblasti vývoje a přístupu k dítěti. Zorientujete se ve vývojových zvláštnostech dvouletých dětí, v jejich emočním, rozumovém a řečovém vývoji a budete schopni na ně reagovat.

Obsah v bodech:
– Specifika předškolního období (0–6 let) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2–3 let – klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvislosti s adaptací dítěte v MŠ, podpora ze strany učitelky
– Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období – vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné vedení, učíme se mít rádi
– Abychom si rozuměli – vývoj řeči a myšlení dítěte batolecího věku
– Potřeby dítěte staršího batolecího věku z pohledu psychologa – potřeba místa, přiměřenosti podnětů, bezpečí a jistoty, limitů, řádu a struktury
– Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je pohlédnout na psychický vývoj dítěte v batolecím věku a seznámit se s novými výzkumy a poznatky z psychologie v oblasti vývoje a přístupu k dítěti. Zorientujete se ve vývojových zvláštnostech dvouletých dětí, v jejich emočním, rozumovém a řečovém
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ