Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Seminář probíhá formou modelových aktivit ve skupinách po 2/3/4 učitelích. Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Je zaměřen na 5 základních okruhů finanční gramotnosti: peníze, nákup, příjem, výdaje a bankovní služby.

Představíme vám možnosti, jak téma finanční gramotnosti začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Seznámíme vás s tím, jak poutavě spojit hodiny matematiky s aktivitami k finanční gramotnosti a tím zvýšit oblibu tohoto tématu u žáků.

Zařadíme modelové ukázky – rozcvičky, kooperativní a párové metody a hry.

Po semináři vám zůstanou k dispozici pracovní listy moderovaných aktivit.

Obsah semináře v bodech:
– Témata finanční gramotnosti odvozená od doporučených výstupů pro ZŠ
– Startéry a rozcvičky
– Osvojení metod vhodných pro rozvoj FG na modelových aktivitách
– Způsob zasazení FG do konkrétních předmětů
– Náměty na pomůcky z reálného života do výuky FG
– Nástroje pro tvorbu přípravy
– Individuální práce v hodině FG
– Párové metody ve výuce FG
– Kooperativní metody
– Zdroje pro výuky FG
– FG na třídnických a suplovaných hodinách
– Finanční gramotnost v rámci projektových dnů
– Dotykové technologie ve výuce FG

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář probíhá formou modelových aktivit ve skupinách po 2/3/4 učitelích. Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně