Čtenářská a informační gramotnost

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Kurz vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují nejen teoreticky, ale především ve školní praxi.

Obsahem kurzu „Čtenářská a informační gramotnost (ČaIG)“ je proto především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky.

Získáte motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu – čtenářsky a informačně zdatného absolventa školy. Budete mít možnost získat představu o tom, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat, o úskalích a možnostech, jak jim čelit (pomocí konkrétních případů).

Ukážeme Vám metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. Budeme také diskutovat o konkrétních problémech.

– Proč čtenářská gramotnost? Je to záležitost „češtinářů“?
– Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
– Postupy pro rozvoj ČaIG
– Metody a formy práce, které se v praxi osvědčili
– Použití metod v praxi
– Diskuse nad konkrétními problémy.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně