Návyky pro osobní rozvoj

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Obsahem tohoto vzdělávacího programu je práce na pedagogickém sebepoznání a sebevýchově. Seznámíte se s tím, jak lze v každém věku zvládnout sebeorganizaci, kterou budete moci následně uplatnit v práci se žáky, s kolegy a s rodiči.

Ve spolupráci s lektorem budete hledat cesty, jak se vymanit ze stereotypů a návyků, které způsobují, že ve své profesi pedagoga nejsme v pohodě.

Většina učitelů má svou práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Vlivem dlouhodobého pobývání v různých situacích vznikají návyky, které, pokud si je člověk neuvědomí, mohou způsobovat problémy. Nabídneme vám možnost reflexe vlastních profesních pedagogických postupů. Pod vedením lektora odhalíte principy aktivní pedagogické práce a postupy volby didaktických postupů a reflexí.

Obsah v bodech:

Co je návyk?
– Pedagogický a didaktický rozbor procesu vytváření návyků nebo stereotypů chování
– Získávání znalostí a cesta k jejich uplatňování v chování našich žáků

Soukromá vítězství
– Jak žáky v pedagogickém procesu motivovat ke zlepšování vlastních výkonů?

Zevnitř ven…
– Reflexe vlastního komunikačního, vysvětlovacího a učebního stylu

Veřejná vítězství
– Jak žáky učit naslouchat okolí? Jak těmito postupy obohatit pedagogický proces?

Broušení pily
– Pomocí pedagogické reflexe přivádět žáky k postupům, které jim pomohou udržovat energii

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO MŠ (aktivita č. 2.I/6)

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON PRO ZŠ (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíte se s tím, jak lze v každém věku zvládnout sebeorganizaci, kterou budete moci následně uplatnit v práci se žáky, s kolegy a s rodiči.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
předškolní vzdělávání
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ