Sociální klima třídy a role učitele

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
V tomto vzdělávacím programu získáte znalosti a upevníte si své dovednosti a kompetence, a to i v oblasti inkluze.

Školu a v ní i každou třídu můžeme vnímat jako specifickou a svébytnou sociální skupinu. Klima třídy je jevem dlouhodobým, trvajícím několik měsíců a let. Zahrnuje sociálněpsychologické aspekty, jak je vnímají, hodnotí a spoluutvářejí žáci a učitelé. Jde tedy obrazně řečeno o to, co je „za kulisami“ třídy, jak chce vypadat navenek před pozorovatelem a o to, jak to je doopravdy. Dění v těchto sociálních skupinách je pro výuku velmi důležité a dokáže výchovně-vzdělávací proces všem jeho účastníkům významně ulehčit nebo také zkomplikovat.

Seznámíte se s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence vedoucí k pozitivnímu klimatu třídy a tím i k efektivní výuce a prevenci negativních jevů ve školním prostředí.

Obsah programu v bodech:
– Objasnění základních pojmů – klima třídy, sociální klima třídy, spolutvůrci třídního klimatu
– Pedagogická diagnostika školní třídy – mechanismy, které toto klima ovlivňují, prevence vztahů, sociálněpsychologické aspekty vedení třídy, pozice a role žáka ve školní třídě
– Sociální klima třídy a pedagogická diagnostika
– Nabídka činností zaměřených na podporu utváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě

Aktivity zaměřené na:
– vzájemné poznání žáků
– schopnosti spolupráce
– efektivní řešení konfliktů v kolektivu
– efektivní komunikaci v kolektivu

– Dotazy a diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu získáte znalosti a upevníte si své dovednosti a kompetence, a to i v oblasti inkluze.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
výchovní poradci