Wellbeing zvýšení smysluplnosti a životní pohody učitelů – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2100

 

„Zaměřte se na sebe, svůj život, svou kariéru, svou rodinu, své skutečné přátele a hlavně… na vaši spokojenost.“

– Ralph Smart

Wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody) je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

Proč je důležité se jím zabývat a jakými kroky ho lze posílit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás teoreticko – praktický vzdělávací program, který je zaměřen na velmi aktuální téma wellbeingu pedagogů a jeho důležitosti pro vzdělávací výsledky.

V teoretické části se podrobně seznámíte s klíčovými elementy wellbeingu, kterými jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost.

V praktické části získáte konkrétní návody, jak pracovat se svými emocemi a jak udržovat kvalitní osobní i profesionální vztahy.

Osvojíte si metody, které Vám pomohou uplatnit Vaše silné stránky, plánovat, řešit problematické situace či zvládat stres.

Seznámíte se se způsoby, jak se motivovat k práci, jak se udržet v dobré psychické i fyzické kondici a jak si vypěstovat pracovní návyky, které zabraňují únavě.

Součástí programu je diskuze nad projednávanými tématy. Účastníci obdrží metodický materiál.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů v oblasti wellbeingu, k nalézání duševní pohody a pocitu smyslupnosti v pracovním i osobním životě.

Obsah kurzu v bodech:

  • Smysluplnost – potřeba v životě dělat něco smysluplného, co nás v životě naplňuje, a to nejlépe každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast práce, školy, rodiny nebo našich koníčků, podstatné je, že vidíme smysl v činnosti a jsme motivováni dosahovat svých cílů. Příklady k naplněnosti každodenního života, k vypěstování disciplíny k životním prioritám a starostlivosti o vlastní psychohygienu.
  • Finance– zvládání vlastní ekonomické situace, finanční stabilita, hospodaření s financemi.
  • Vztahy – kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu. Ukázky asertivního chování při řešení konfliktů a zátěžových situacích, strategie pro vytváření dobrých mezilidských vztahů.
  • Zdraví – celkové duševní a fyzické zdraví, množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. Díky pravidelné fyzické aktivitě a zdravé stravě můžeme omezit únavu a být spokojenější. Pevné zdraví a dobrá fyzická kondice poskytují lidem energii a koncentraci na to, aby mohli dosahovat svých cílů v profesní i osobní sféře. Zároveň vysoká spokojenost s našimi činnostmi nám umožňuje lépe si stanovit priority a uvědomovat si, že je důležité pečovat o sebe, své zdraví a životní styl.  Hodnocení pracovního prostředí, vybavení prostředí, fyzické zátěže, jak se dá ulehčit práce ve stoje, v sedě i u počítače a jak se dají transformovat školní kabinety, učebny nebo domácí prostředí.
  • Společnost – sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo jejich ošetřování, to vše nás naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu sounáležitosti. Způsoby motivace pro úspěšné zařazení do společenského životního systému přes vytváření vlastních vizí, perspektiv, tvoření přátelství, zajištění pozitivní rodinné atmosféry, budování dobrého pracovního prostředí, základní životní stability, láska, krása, víra…
  • Diskuze – výstupem a ověřením získaných znalostí bude vzájemná diskuse, dotazy a možnost provedení testu o úrovni vlastních životních jistot, který byl vytvořen pro vědeckou dizertační práci.
  • Závěrečný kruh – reflexe pod vedením lektora, zhodnocení informací a zamyšlení nad způsobem, jak dál rozvíjet a zkvalitňovat vlastní život a jak lze získané znalosti a zkušenosti začlenit do vzdělávacího programu k odevzdávaní adekvátních informací svým žákům k budování jejích životu a přípravě žáků k zdravému, racionálnímu a sebevědomému začleňování do života a společnosti.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga