Rozvojové manažerské dovednosti vedoucích pracovníků škol – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2100

 

Na kurzu se zaměříme na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním, koučovacím přístupem při vedení, rozvíjení a hodnocení pracovníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Hlavní chyby v interní komunikaci
 • Hodnocení interní komunikace
 • Porada jako nástroj interní komunikace
 • Zásady vedení efektivní porady
 • Nejčastější chyby při vedení porad a jak je odstranit
 • Jak správně zadávat úkoly     
 • Obvyklé chyby při zadávání úkolů 
 • Proč se úkoly neplní
 • Pravidla a postupy správného delegování
 • Využití delegování k motivaci pracovníků
 • Efektivní kontrola
 • Bariéry v delegování a jak je překonávat
 • Zajištění trvalého rozvoje školy s využitím vize, mise a hodnot školy
 • Řízení vs. vedení
 • Koučing jako nástroj zvyšování výkonnosti
 • Koučovací otázky. Typologie koučovaného.
 • Přínosy a rizika koučovacího stylu vedení
 • Jak pracovat se zpětnou vazbou aby přispívala k trvalému rozvoji 
 • Hodnocení zaměstnanců jako významný nástroj manažera pro naplňování jeho cílů
 • Odpovědnosti a dovednosti v procesu hodnocení
 • Cíle hodnocení
 • Klíčové prvky a zásady hodnocení
 • Hodnotící rozhovor, způsob, příprava, obsah

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)