PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Základní informace
Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol, vychovatelé, výchovní poradci, speciální pedagogové a psychologové
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-8670/2019-2-294
šablony

Tento unikátní vzdělávací program byl vyvinut a je certifikován Finnish Institute of Occupational Health
(Finský institut pracovního zdraví, FIOH, 2014).

CÍLEM PROGRAMU JE:

ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍ PRAXE

Obsah realizujeme unikátní skupinovou metodou, která slouží k podpoře řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody pedagogických pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce, a plně vyhovuje vašim potřebám. Zvyšuje možnosti nalézat úspěšná řešení, týkající se profesního života a posiluje schopnost vyrovnat se s případnými obtížemi a problémy.

Program byl testován ve vědecké pilotní studii FIOH, které se účastnilo více jak 800 zaměstnanců. Je založen na používání principů aktivního učení a na skupinové práci účastníků, která posiluje vnímání vlastní výkonnosti, tj. pomáhá jim a zplnomocňuje je k tomu, aby byli sami schopni řídit svoji vlastní kariéru.

Program rozvíjí, posiluje a upevňuje:

– dovednosti pro řízení kariéry (tzv. career management skills),
– schopnost zvládat změny,
– kompetence pro plánování své profesní kariéry a profesních cílů,
– kompetence pro posilování duševní pohody a kontinuitu kariéry,
– kompetence k posilování vlastní pracovní schopnosti,
– kompetence posilující kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a učení,
– kompetence k úspěšnému vykonávání práce.

Lektor vystupuje v roli facilitátora. Ve výuce působí vždy dva lektoři, kteří spolupracují a provázejí účastníky celým programem. Lektoři jsou pro výuku certifikováni.

Obsah programu v bodech:

– Seznámení se skupinovou metodou (peer groups), zmapování osobních silných stránek a dovedností a profesních cílů, práce a volný čas
– Učení, celoživotní učení, pracovní rozvoj, zvládání změn v práci a kariéře
– Pracovní komunita, osobní sociální sítě, řešení konfliktů v pracovním kolektivu, řízení vlastní pracovní zátěže
– Posilování pracovní schopnosti, time-management, životní styl, plánování profesních a kariérních cílů, akční plán rozvoje

Doplňující informace:

Cíl akce:ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY VZDĚLÁVACÍ PRAXE
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení