Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet.

Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti. Vyzkoušíte si možnosti jejich využití při výchovné práci v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Společně s lektorem se budete věnovat porozumění textu, vztahu ilustrace a textu, možnostem práce s textem, prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí i složek výchovy.

Naučíte se vytvářet integrované celky postavené na práci s textem.

Obsah v bodech:

– Co je čtenářská pregramotnost a jak k ní děti vést
– Jak pěstovat vztah ke knihám
– Využití funkce knihy
– Jak a proč vyrábět vlastní knihy
– Metody a strategie vedoucí k předčtenářské gramotnosti: předvídání, vizualizace, shrnutí, popis, postup, kladení otázek
– Oblasti rozvíjení čtenářské pregramotnosti: dekódování, porozumění textu, obrázek a text, zvuková a grafická stránka řeči
– Jak volit aktivní činnosti dětí podle jednotlivých typů příjmu informací
– Tvorba samostatného týdenního projektu práce s textem
– Související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ