Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástrojů, které budete moci využít ve své práci.

Budeme se věnovat vaší osobnosti a jejímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Načerpáte inspiraci a náměty ke své práci, které budete moci následně aplikovat ve výuce a při spolupráci s lidmi ve svém okolí.

Obsah v bodech:

– Sebepoznání – reflexe vlastních reakcí a jejich zvládnutí v kontaktu s ostatními lidmi, silné a slabé stránky osobnosti, seberegulace
– Tým a týmová spolupráce – zákonitosti ve fungování pracovních týmů, etika při profesní spolupráci
– Komunikace a asertivní komunikace – s rodiči, s kolegy, se žáky a s vedením školy
– Prezentační dovednosti – základní možnosti vizualizace výuky, prezentační nástroje (interaktivní tabule, flipchart, dataprojektor, počítač), náměty k praxi.
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástroj
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ