Neukázněné dítě v předškolním věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Na tomto semináři si osvojíte komplexní přístup k neukázněným dětem (ve vazbě na školu, rodinu, společnost a samotné dítě).

Objasníme Vám příčiny nežádoucího chování. Nekázeň pramení z biopsychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.).

Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?

Naučíme Vás s těmito dětmi pracovat, jak přistupovat k jejich rodině a jak s jejich rodinou spolupracovat.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na tomto semináři si osvojíte komplexní přístup k neukázněným dětem (ve vazbě na školu, rodinu, společnost a samotné dítě).
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ