Ředitel koučem

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:24. 01. 2019 – 23. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1750 Kč za den Kč
 
Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání (vždy od 9:00 do 16:00), na kterém si účastníci osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou
překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem
k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a
řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených. Cyklus sedmi setkání je ukončen osmým, závěrečným, kde se všechny získané dovednosti propojí a upevní. Tímto krokem dojde ke zvýšení kompetencí pro výkon ředitelské role a jejímu posílení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat novou dovednost (koučovací styl) a rozšířit tak své ředitelské kompetence; porozumět základním psychologickým principům koučování; naučit se pohledu na sebe i druhé, jako na lidi v procesu učení se a rozvoje.
Kontaktní email:vondrickova@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420603745809
Poznámka k ceně:v ceně jsou zahrnuty materiály a celodenní strava
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
kurz
cyklus seminářů
Oblast:školský management a řízení školy
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:1. den 24. 1. 2019 2. den 25. 2. 2019 3. den 2. 4. 2019 4. den 30. 4. 2019 5. den 28. 5. 2019 6. den 29. 8. 2019 7. den 25. 9. 2019 8. den 23. 10. 2019 Vždy od 9:00 do 16:00