Základní školení programu DofE

Pořádá The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation

Termín:04. 02. 2019
Cena:200 Kč za den Kč
 
Vzdělávacím cílem tohoto školení je získání potřebných vědomostí a dovedností pro roli vedoucího skupiny a koordinátora místního centra DofE. Každá organizace potřebuje aspoň jednu osobu s tímto školením, aby se mohla stát místním centrem DofE. Může se jednat o jejího zaměstnance, ale také o dobrovolníka z řad samotných mladých lidí, rodičů či třeba absolventů DofE.

Účastníci školení se seznámí s historií, filosofií a strukturou DofE a také s jeho mezinárodní dimenzí. Dozví se, jak DofE funguje a co od organizace očekává a co jí přináší. Také se podrobně seznámí s nástroji realizace a metodami využívanými při vedení mladých lidí v DofE.

Absolvent školení získá mezinárodně uznávaný certifikát a je schopen vést skupinu mladých lidí ve věku 14 – 25 let zapojených do programu. Zároveň je schopný (v roli koordinátora místního centra DofE) zajišťovat administraci a koordinaci programu na místním centru DofE ve spolupráci s národní kanceláří DofE.

Přihlašovat se můžete přes formulář na našich webových stránkách, kde naleznete doplňující informace o školení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na tomto školení Vám poskytneme všechny potřebné informace o programu DofE, které vám umožní zapojovat a vést mladé lidi i koordinovat DofE ve Vaší organizaci.
Kontaktní email:karel.halacka@dofe.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Akce probíhá od 9:00 do 17:00