Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:09. 03. 2019
Kraj:Královéhradecký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Vysočina, Zlínský
Cena:2400 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1758/brno/2019-03-09?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Semináře 8×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastn
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 8 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga