Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:30. 03. 2019
Kraj:Královéhradecký, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Praha, Středočeský, Ústecký
Cena:2400 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1760/liberec/2019-03-30?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Semináře 8×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Ú
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 8 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga