Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ – 24 hodin

Pořádá Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum

Termín:26. 04. 2019 – 27. 04. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:4200 Kč za seminář Kč
 
Cílem semináře je v první řadě získání praktických a lehce využitelných aktivit, her,
postupů, portálů a materiálů do výuky. Tyto aktivity velmi dobře poslouží jak
vyučujícím všech cizích jazyků na ZŠ, tak i SŠ. Společně si vyzkoušíme aktivity pro
různé jazykové úrovně s ohledem na osvojování slovní zásoby, gramatických jevů,
skládání vět, ale také „warming up“ aktivity a aktivity, které pomohou smysluplně
rozdělit třídní kolektiv v hodině cizích jazyků do menších skupin s ohledem na
pokročilost a osvojené znalosti žáků v dané skupině.
Ukážeme si takové aktivity, kdy učitel bude během výuky vystupovat jako
pozorovatel a koordinátor vyučovacího procesu, bude mít dostatek času věnovat se
nejslabším žákům, a zároveň motivovat ty nejpokročilejší.
Účastníci budou mít možnost získat nové nápady, sdílet své zkušenosti, možnosti a
úskalí na různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe, ad.
Naším dalším a velkým cílem je motivovat vyučující tak, aby odcházeli ze semináře
plni energie s velkým množstvím nápadů.
MOŽNOST HRADIT ZE ŠABLON

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnout vyučujícím velké množství nejrůznějších aktivit pro žáky základních a středních škol
Kontaktní email:ahoj@contexta.cz
Kontaktní tel.:728044952
Poznámka k ceně:Možnost hradit ze šablon
V ceně: káva, voda, čaj, drobné občerstvení během semináře, oběd, výukové materiály, osvědčení
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Akci je možné hradit ze šablon a koná se od 9.00 v Praze, Klimentská 1443/50