Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I- 1. stupeň ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:19. 08. 2019 – 23. 08. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:5300 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1079/ostrava/2019-08-19-1?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Seminář 32×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská letní škola = bez ubytování