Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I – 2. stupeň ZŠ – super pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:29. 07. 2019 – 02. 08. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/node/1080/ledec-nad-sazavou/2019-07-29-2?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Seminář 32×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
Poznámka:Pobytová letní škola = cena včetně ubytování a stravy