8H kurz ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PRÁCE VE VÝUCE

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:27. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
8h modul -Základy projektové práce ve výuce – seznamuje účastníky kurzu se základními principy projektové práce a s procesy projektového plánování a řízení, které mohou být užitečné jak při přípravě a vedení výukových projektů, tak při jejich podílení se na projektech školy nebo sociální skupiny.

Doplňující informace:

Cíl akce:seznámit učitele se základy projektové práce pro potřeby výuky
Kontaktní email:slavka@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Kurz umožňuje udělení samostatného certifikátu v rozsahu 8h, nebo může být součástí 24h cyklu \“Projektová výuka prakticky a s nadhledem\“