8H kurz PROVÁZÁNÍ PROJEKTŮ S VÝUKOVÝMI CÍLI

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:03. 04. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
8h modul – Provázání projektů s výukovými cíli – má účastníkům poskytnout účastníkům informace, nástroje a metody pro propojení projektového způsobu práce s obsahem vyučované látky a technikami, jak zajistit naplnění výukových cílů.

Doplňující informace:

Cíl akce:cílem je poskytnout učitelům nástroje pro provazování výukových cílů s projektovým způsobem práce
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Kurz umožnuje udělení samostatného certifikátu v rozsahu 8h, nebo může být součástí 24h cyklu \“Projektová výuka prakticky a s nadhledem\“