Studium pro asistenta pedagoga

Pořádá Petrklíč – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z.s.

Termín:02. 07. 2019 – 24. 08. 2019
Kraj:Praha
Cena:12000 Kč za celé studium Kč
 
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga.
Celkově vzdělávací program zahrnuje 124 hodin:

• 120 hodin výuky, z toho 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a 40 hodin pedagogické praxe ve škole

• 4 hodiny zkouška

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent se bude umět orientovat v požadavcích na výkon profese asistent pedagoga a naplnit je.
Kontaktní email:stratilova@amsolvo.cz
Kontaktní tel.:777327155
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
Poznámka:2 třídenní a 1 pětidenní setkání: 2.-4.7., 6.-8.8. a 20.-24.8.2019