Media a my – za účasti novináře, dramatika a spisovatele Karla Hvížďaly

Pořádá Akademie Literárních novin

Termín:08. 04. 2020 – 09. 04. 2020
Cena:3500 Kč za seminář Kč
 
1. den

10:00 – 13:00 hod.

Dějiny mediální komunikace (včetně vývoje žánrů) a její historické a současné pasti, s důrazem na situaci ve střední Evropě a zvláště u nás. Modely možného dalšího vývoje.

( Karel Hvížďala, novinář, publicista, spisovatel, mediální analytik )

***

13:00 – 14:00 hod. oběd

***

14:00 – 17:00 hod

Jak se dělají noviny: struktura redakce, know-how redakční práce od rukopisu po finální produkt, harmonogram výroby, plánování materiálů, porady, práce se zdroji informací. Přehled novinových žánrů, jazyk a styl v médiích, psané, mluvené slovo.

(PhDr. Jan Štolba, bývalý šéfredaktor ČTK a hlavní sekretář HN)

***

2. den

10:00 – 13:00 hod.

Vztah redakce-inzerce-marketing. Inzerce jako hlavní nástroj financování médií. Úloha marketingu v médiích. Výzkumy čtenosti a sledovanosti (Mediaprojekt), znalost struktury čtenářů a posluchačů jako důležitý nástroj rozvoje média.

(PhDr. Naděžda Krohová, marketingová specialistka)

***

13:00 – 14:00 hod. oběd

***

14:00 – 17:00 hod.

Analýza mediálních obsahů v souvislosti s ekonomickými nebo politickými zájmy.

Vyznat se v pozadí mediálních sdělení je jedním z nejdůležitějších atributů mediální gramotnosti v naší době.

Tištěná versus digitální média. Nová média – specifika digitální žurnalistiky, její úskalí. Sociální sítě a jejich vliv na šíření a přijímání informací. Osud klasických médií v digitálním věku.

(Mgr. Petr Žantovský, PH.D., novinář, publicista, vysokoškolský pedagog v oblasti médií)

Doplňující informace:

Cíl akce:Dějiny mediální komunikace – Analýza mediálních obsahů v souvislosti s ekonomickými nebo politickými zájmy – Jak se dělají noviny – Tištěná versus digitální média – Vztah redakce-inzerce-marketing.
Kontaktní email:akademie@literarky.cz
Kontaktní tel.:234 221 131
Poznámka k ceně:Včetně občerstvení a oběda
Akreditace MŠMT:Ano