Reforma financování škol

Pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Termín:11. 06. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:2990 Kč za seminář Kč
 
Reforma financování bude mít zásadní dopady na rozpočty regionálních škol, zejména mateřských, základních, středních škol a školních družin. Ředitele jistě zajímá, jaké finance budou mít k dispozici na platy pedagogů včetně nadtarifních složek a také kolik pedagogických i nepedagogických pracovníků si budou moci dovolit zaměstnat, aby je ufinancovali. Neméně důležité je také vědět, jak vypočítat PHmax školy a jak ovlivní celkovou organizaci školy, a hlavně jak sním správně naložit.

Odborný lektor: Ing. Petra Schwarzová

Seminář je určen pro:
ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky škol ve veřejném sektoru.

Obsah semináře:
– Obecně o zdrojích a nákladech ve školství
– Srovnání současného a nového způsobu financování platného od roku 2020, jeho benefity a předpokládaná úskalí
– Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
– Co přinese změna financování a jak to bude provedeno
– PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
– Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
– Způsob financování nepedagogické práce
– K čemu bude sloužit rezerva
– Jak naložíme s přechodným obdobím od 1. 9. 2019

Doplňující informace:

Cíl akce:Na školení se dozvíte vše důležité o reformě financování škol. Doporučíme Vám, jak postupovat krok za krokem pro správné nejen ekonomické nastavení školního roku Vaší školy.
Kontaktní email:info@kursy.cz
Kontaktní tel.:+420 222 539 301
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení