SEMINÁŘ FILMOVÉ VÝCHOVY s projekcí filmu Císařův slavík

Pořádá AČFK

Termín:06. 06. 2019 – 07. 06. 2019
Kraj:Jihomoravský
 
Součástí semináře bude představení nabídky filmů pro školy i kina, a metodiky filmové výchovy, jíž rozvinul pařížský partner projektu CinEd Cinémathèque française.

Termín a místo konání semináře:
projekce filmu Císařův slavík – projekce proběhne v rámci zahájení přehlídky Zlaté slunce
6. června / 19:00 / Kino Blansko / Hybešova 658/6, 678 01 Blansko
ukázkový seminář filmové výchovy CinEd
7. června / 14:00 – 16:00 / Dělnický dům / Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

Seminář je určen:
pedagogům se zájmem o filmovou/ audiovizuální výchovu
kulturním pracovníkům, kinařům, knihovníkům, organizátorům veřejných projekcí
lektorům volnočasových aktivit
studentům VŠ se zájmem o filmovou výchovu
všem dalším zájemcům

Předběžný program:
14:00 – 14:10 registrace
14:10 – 14:40 představení projektu CinEd – nabídka, cíle a metody, zdroje informací
14:40 – 15:40 práce s filmem Císařův slavík s dětským publikem ve školách i mimo ně. Příklady řízeného dialogu a analýzy části filmu, představení pedagogické podpory k filmu
15:40 – 16:00 závěrečné komentáře a dotazy, reflexe a připomínky k semináři, případné registrace do projektu CinEd (je dobrovolná a není podmínkou účasti)

REGISTRACE NUTNÁ prostřednictvím formuláře: http://bit.ly/2OGqKqy
V případě dotazů spojených s registrací kontaktujte: alexandra.lipovska@acfk.cz nebo eva.spilkova@acfk.cz.

Těšíme se na Vás!

Doplňující informace:

Cíl akce:V rámci přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže ZLATÉ SLUNCE proběhne projekce filmu Císařův slavík režiséra Jiřího Trnky. Následující den se k tomuto snímku vrátíme a to během speciálního ukázkového semináře filmové výchovy pro pedagogy a další zájemce!
Kontaktní email:alexandra.lipovska@acfk.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
vychovatelé školských zařízení
Příloha:Stáhnout