SBOROVNA – KLÍČ K INDIVIDUALIZACI

Pořádá Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:4600 Cena bude upřesněna Kč
 
20 hodinový kurz v délce 2,5 dne.

Kurz určený kolektivům pedagogických pracovníků, zaměřený na rozvoj klíčových kompetencí, hodnocení a využití zážitkové pedagogiky v praxi.

V průběhu kurzu účastníci projdou celou škálou programů a tréninkových aktivit zaměřených na:

Klíčové kompetence:
• co jsou to kompetence
• jak je rozvíjet
• stanovení cílů pro rozvoj kompetencí
• průběžné vyhodnocování

Hodnocení:
• sebehodnocení – jak učit děti sebehodnocení
• zpětná vazba – k čemu je, pravidla zpětné vazby
• slovní hodnocení – výhody, nevýhody a úskalí

Zážitkovou pedagogiku:
• základní principy – záměr – program – reflexe
• programové prostředky – hra (z čeho se skládá – pedagogické a herní cíle)
• reflexe jako základní nástroj učení v zážitkové pedagogice
• dramaturgie – jak vše propojit do jednoho celku

Kurz rozvíjí sociální a komunikační kompetence pedagogů, schopnost spolupráce a orientaci v problematice RVP, ŠVP a zaměřuje se i na praktický způsob hodnocení a předávání klíčových kompetencí žákům.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvinout a zvýšit kompetence pedagogů v počátečním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, hodnocení a týmové spolupráce.
Kontaktní email:kurzy@psl.cz
Kontaktní tel.:724 486 502
Poznámka k ceně:Cena bude upřesněna na základě velikosti pedagogického sboru.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Cílová skupina:učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení