UČÍME ZÁŽITKEM ANEB ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V PRAXI

Pořádá Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:4800 Cena bude upřesněna Kč
 
Dvoudenní kurz v rozsahu 18 hodin.

Zážitková pedagogika se stala funkční metodou, skrz níž lze vytvářet a rozvíjet řadu dovedností, postojů a vědomostí, stejně jako pracovat s tématy z oblasti sociální a osobnostně rozvojové.

Podstata zážitkové pedagogiky spočívá v pedagogickém záměru. K němu směřují zážitky, které hry a aktivity vyvolávají a s nimiž dále pracují.

Sebepoznání, komunikaci, spolupráci, empatii, schopnost učit se z neúspěchu, schopnost vyjadřovat a přijímat zpětnou vazbu, řešit problémy či přetavovat zážitky ve zkušenost rozvíjí zážitková pedagogika již ze své podstaty.

Kurz Učíme zážitkem aneb zážitková pedagogika v praxi proto učí, jak připravit interaktivní zážitkový program tak, aby naplňoval předem definované pedagogické cíle.

Obsah kurzu:
– osobní účastnická zkušenost (pedagogové si sami vyzkoušejí, jak zážitkové programy působí a fungují + zažijí, jak řízená reflexe aktivity dokáže skrze pojmenování zážitků vytvořit zkušenosti aplikovatelné do reálného prostředí)
– provedení celým procesem zážitkového učení (tj. teoretické zarámování metody zážitkové pedagogiky)
– uchopení hry coby prostředku k naplnění pedagogických záměrů
– správné uvádění her a řízení reflexe
– volba klíče při výběru a řazení aktivit do učebního programu
– vhodná dramaturgie (tj. práce s tématy a řazení tematických bloků v rámci myšlenkové přípravy programu či projektového vyučování)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit se se základními principy zážitkové pedagogiky a způsoby, jak je použít ve své praxi.
Kontaktní email:kurzy@psl.cz
Kontaktní tel.:724 486 502
Poznámka k ceně:Cena bude upřesněna v závislosti na velikosti skupiny.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času