ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Pořádá Prázdninová škola Lipnice, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:4700 Cena bude upřesněna Kč
 
20 hodinový kurz v délce 2,5 dne.

Kurz je určen pedagogům, kteří ve své výuce chtějí využít prvků zážitkové pedagogiky jako nástroje rozvoje klíčových kompetencí svých žáků. Obsah kurzu se zaměřuje na metodiku zážitkové pedagogiky, klíčové kompetence i nové metody a postupy rozvoje jejich evaluace.

V průběhu programu účastníci projdou celou škálou programů a aktivit z oblasti zážitkové pedagogiky a tréninkových aktivit. Program je sestaven dle dramaturgických principů PŠL – bloky zážitkového programu střídají bloky následující reflexe a bloky teoretické.

Obsah kurzu:
● zážitková pedagogika – základní principy (co je to zážitek, jak vzniká zkušenost, základní princip – záměr – program – reflexe)
● programové prostředky (hra, simulace, modelová situace, reálná výzva…)
● struktura hry aneb jak hru tvořit (pedagogické a herní cíle, témata, motivace, realizace, vyhodnocení)
● reflexe (základní struktura 4 kroků – emoční odvětrání, ohlédnutí, zhodnocení, plán změn do budoucna)
● dramaturgie (jak sestavit programové prostředky do většího celku, základ dynamiky, fyzické a psychické vrcholy)
● klíčové kompetence a stanovování cílů a postupů při jejich rozvíjení i evaluaci

Doplňující informace:

Cíl akce:Proškolit pedagogy v oblasti zážitkové pedagogiky a klíčových kompetencí.
Kontaktní email:kurzy@psl.cz
Kontaktní tel.:724 486 502
Poznámka k ceně:Cena bude upřesněna v závislosti na velikosti skupiny.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení