Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1. stupni ZŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:05. 06. 2020
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 


Seminář je zaměřen na seznámení s problematikou laterality z hlediska biologických a fyziologických východisek, rozpoznání projevů a způsobů překovávání potíží. Zmíněno bude téma leváctví, ambidextrie, zkřížené laterality a z toho pramenících možných obtíží. Pozornost bude věnována způsobům rozpoznávání, překonávání a návazné odborné péče. Pedagogové budou seznámeni také s tím, jak pochopit souvislost mezi lateralitou a poruchami učení.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je předat účastníkům – pedagogům informace, které jim pomohou rozpoznat a pochopit potíže, které mohou souviset s leváctvím a lateralitou, ať již nevyhraněnou či zkříženou. Získané informace a praktické dovednosti by měly být základem pro další práci s dětmi – žáky.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga