Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce (24h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Část věnovaná aplikaci Microsoft Word nabízí pokročilým uživatelům možnost naučit se efektivně vytvářet složitější a rozsáhlejší dokumenty za pomocí stylů odstavců a šablon. Absolventi semináře pochopí princip generování obsahu dokumentu, poznámek pod čarou i rejstříku. Kurz pochopitelně nezapomíná i na využití hromadné korespondence v prostředí škol. Během kurzu bude účastníkům předvedena možnost využít tohoto programu k teamové práci na dokumentech, jejich revizím či dalšímu toku dokumentů ve škole. Závěr budě věnován jednoduché tvorbě maker a jejich významu pro urychlení rutinních prací v tomto programu.

Část věnovaná aplikaci Microsoft Excel je zaměřena na využití těch funkcí programu, které mohou účastnicí použít při své práci ve školách. Kurz rozšiřuje kompetence účastníků dle jejich vstupních znalostí v tématech, které mohou zefektivnit jejich práci s tímto programem. Absolventi kurzu se naučí vytvářet komplexnější tabulky s využitím vzorců a kontingenčních tabulek. Při tvorbě vzorců dokáží účastníci efektivně využívat vestavěné funkce programu. Kurz věnuje značnou pozornost tvorbě složitějších vzorců. Klade důraz především na pochopení vzorců využívajících funkci když. Účastníci získají kompetence pro tvorbu grafů, jejich stylů a rozsáhlých seznamů, které umí filtrovat dle zvolených kritérií. Účastníci se se naučí vytvářet dotazníky a vlastní funkce použitelné ve vzorcích. Závěr semináře nastíní uživatelům velké možnosti maker pro zefektivnění rutinních prací v tomto programu.

Část věnovaná aplikaci Microsoft PowerPoint nabízí pokročilým uživatelům programu PowerPoint možnost získat hlubší znalosti o této aplikaci. Kurz nabídne zájemcům možnost seznámit se s principy tvorby šablon prezentací s cílem využít tyto pro jednotný vzhled prezentací. Věnuje se také propojení vytvářených prezentací s prostředím internetu a vkládáním objektů z YouTube do vytvářených prezentací. Nejnáročnější část čeká v oblasti tvorby interaktivních prezentací, kde se zájemci seznámí s principy tvorby prezentací, do jejichž průběhu má možnost zasáhnout uživatel, případně přednášející. Vše bude zakončeno seznámením s možností využít PowerPoint pro tvorbu motivačních her pro žáky, případně testovacích aplikací.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s náročnějšími užitečnými funkcemi aplikace Microsoft Office.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Informační technologie