Dienstleistungen im Tourismus – odborná němčina pro učitele SŠ a VOŠ oborů hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch (na úrovni B1) – 16 hodin

Pořádá OPEN AGENCY

Termín:17. 10. 2019 – 15. 11. 2019
Kraj:Královéhradecký, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Praha, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský
Cena:3990 Kč za celé studium Kč
 
Jazykový kurz s dotací 16 hodin je určen pro učitele odborných předmětů a učitele němčiny středních a vyšších odborných škol bez ohledu na jejich aprobaci. Kurzu se mohou zúčastnit učitelé, kteří chtějí ovládat odbornou slovní zásobu, zlepšit se v německém jazyce, umět srozumitelně popsat různé výrobní postupy a efektivně komunikovat se zákazýníky v reálných situacích. Učitelé zlepší své jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní a poslech).
Kurz je založen na využití moderních technologií – každý účastník má svůj vlastní přístup do online kurzu Dienstleistungen im Tourismus . Při kontaktní výuce s certifikovaným lektorem účastník procvičuje novou slovní zásobu a zpracovává úkoly související s danou tematikou. Online kurz obsahuje výkladové texty i poslechy, odborně německy komentovaná videa z výrobní praxe, individuální online cvičení s okamžitou zpětnou vazbou pro každého účastníka.
Obsahem kurzu je 10 lekcí odborného německého jazyka, součástí lekcí je práce s poslechy a videonahrávkami namluvenými rodilými mluvčími a online výukovým systémem.
V kurzu se probírají témata:
• Vítejte u nás
• Turistické informační centrum
• Hotelové služby
• Hotelová zařízení
• Stravovací služby
• Obsluha hostů
• Problémy a stížnosti
• Cestování a doprava
• Kulturní, sportovní a společenské akce
• Nouzové situace
Studium probíhá v rozsahu 16 vyučovacích hodin jako prezenční jazykový kurz ve skupinách o počtu min. 6 účastníků. V kurzu budou využívány tištěné i digitální výukové materiály s videonahrávkami a texty částečně namluvenými rodilými mluvčími.
Jelikož jsou naší cílovou skupinou i učitelé praktikující výuku německého jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi ve středních a vyšších odborných školách.

Doplňující informace:

Cíl akce:V kurzu se budou učitelé věnovat konverzaci v německém jazyce, dovednosti psaní v německém jazyce a správné výslovnosti.
Kontaktní email:kuncarova@openagency.cz
Kontaktní tel.:608658151
Poznámka k ceně:Cena platí pro minimálně 6 účastníků. V případě nižšího počtu účastníků, bude cena upřesněna.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Kurz může být realizován přímo u Vás ve škole v termínu, který Vám vyhovuje.