8H kurz Než projekt začne

Pořádá Ing. Jaroslava Hocká

Termín:17. 04. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2300 Kč za den Kč
 
Kurz je jakýmsi rychlokurzem projektového řízení. Zabývá především předprojektovou přípravou, postihuje přitom ale všechna důležitá hlediska a kroky nezbytné k realizaci projektu. Umožňuje tak pochopit význam jednotlivých fází projektu a významu jeho parametrů pro to nejdůležitější – jeho budoucí úspěch. Absolventi kurzu by měli rozumět smyslu jednotlivých kapitol v žádostech o granty nebo projekty financované z různých fondů a měli by být schopni projekty připravovat.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je podpořit efektivní řízení projektů realizovaných ve školách.
Kontaktní email:kurzy@hocka.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
ředitelé škol a školských zařízení