Pregramotnost tvarů v Hejného metodě

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:05. 11. 2019 – 28. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:4800 Kč za celé studium Kč
 
Obsah – podrobný přehled témat výuky: Cyklus dílen je určen učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží otevírat svět tvarů dětem přirozenou formou přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. Jedná se o porozumění geometrickým pojmům přes manipulativní aktivity. Účastníci se seznámí s prostředími manipulativní geometrie, která vychází z běžných činností dětí. Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska předmatematické výchovy, principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi (2 x 45 minut)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus, jehož pilíři jsou dva fenomény: a) dítě i třída mají intelektuální autonomii a b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a výzvách.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.) Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody (zaměřená na geometrii), na kterých děti budují své poznání při otevírání světa tvarů. Při řešení výzev různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybranými prostředími.

C. Změna role učitele (2 x 45 minut)

Učitel se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. Je moderátorem diskusí mezi dětmi. V dílnách budeme diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají.

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí se specifiky předmatematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí zárodky schémat matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích především z oblasti otevírání světa čísel. Vše bude ilustrová
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za celý seminář v časové dotaci 16×45 min
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé MŠ