Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:30. 11. 2019
Kraj:Královéhradecký, Karlovarský, Liberecký, Středočeský, Ústecký
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky – MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ a SŠ, kteří učí Hejného metodou a snaží se spolupracovat s rodiči. Cílem aktivity je poskytnout náměty, inspiraci a zkušenosti, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren. Aktivity budou cílené na informace spojené s výukou matematiky Hejného metodou, jak seznámit rodiče s některými z 12 klíčových principů, které se skládají do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo samo a s radostí. Účastníkům budou nabídnuty ukázky úloh z prostředí Hejného metody, které se hodí pro ilustraci metody, a zároveň nevyžadují hluboké matematické znalosti účastníků. Bude diskutováno i téma změny role učitele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem aktivity je poskytnout účastníkům náměty, inspiraci a zkušenosti, jak seznámit rodiče s principy Hejného metody, jak je seznámit se specifiky matematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí schémata matematických pojmů prostř
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení