Seminář filmové výchovy a autorského práva

Pořádá AČFK

Termín:07. 12. 2019 – 08. 12. 2019
Cena:1600 Kč za seminář Kč
 
Seminář se snaží svým zaměřením reagovat na nedostatečné povědomí učitelů a právních aspektech práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí. Jedná se zejména o otázky legálního využití filmů pro vzdělávací účely v teoretické výuce v rámci různých předmětů, školních projekcí, přehlídek a festivalů. Seminář se zaměří na legální způsoby distribuce filmů do škol a využití filmových ukázek ve výuce. Dále se zaměří také na praktickou tvorbu audiovizuálních děl žáky, využívání již existujících děl v dětské tvorbě (hudební doprovod dětských filmů apod.), a na otázky nakládání s výtvory žáků, jejich publikování a další zpracování. Úvodní část semináře zasadí tuto problematiku do kontextu autorského práva a také se pokusí odpovědět na nejčastější otázky a příklady z praxe, které učitele trápí a se kterými si neví rady.
Druhá část semináře pak nabídne možnost prakticky si vyzkoušet konkrétní postupy přípravy audiovizuálních ukázek pro výuku a základní práci v editačních programech. Součástí druhého dne semináře bude také dílna zvukové postprodukce audiovizuálních děl.

Lektoři: Linda Arbanová, Ivan David, Vojtěch Dvořák, Aleš Paroulek
Kurzovné:1600 Kč bez ubytování. Ubytování můžeme po předchozí domluvě zprostředkovat.
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.
Účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 20 osob.

Kurz si rezervujete vyplněním online formuláře na adrese: bit.ly/prihlaskaFAV

Pro další informace se obracejte na Jiřího Forejta: forejt@nipos.cz, tel.: 723 744 883.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacit.

Doplňující informace:

Cíl akce:O právních aspektech práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí.
Kontaktní email:forejt@nipos.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé VOŠ
Příloha:Stáhnout