Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:04. 05. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Obecná anotace pro celý seriál seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 5. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 5. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost). Velký důraz bude kladen na matematickou podstatu jednotlivých úloh i celých prostředí.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 5. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap:

A. Předpokládá se, že účastník si předem propočítá úlohy z daného tématu (na úrovni žáka), se kterými bude na semináři pracovat. U některých úloh si vytvoří gradovanou sérii úloh s ohledem na žáky z vlastní třídy. Na semináři bude prostor pro diskuzi nad jednotlivými řešitelskými strategiemi účastníků, jejich výhodností a vhodností.

B. Druhá část každého semináře bude věnována didaktickým aspektům daného tématu. Očekává se, že se rozvine diskuze nad možnosti, jak danou problematiku zařazovat do výuky, které typy aktivit se účastníkům osvědčily a které nikoliv.

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seriál dílen je určen především pro učitele 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně