Emoční sebeobrana pro učitele – principy efektivní práce s emocemi – úvod (Praha)

Pořádá Institut emoční sebeobrany

Termín:04. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1200 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,00 hod.) Akreditováno MŠMT. (seminář je kompatibilní se šablonami MŠMT)

Workshop je zaměřený na osvojení principů vědomé práce s emocemi ve školním prostředí. Povolání učitele je náročné právě proto, že se dotýká (často necitlivě) oblasti emočního prožívání. Existují však způsoby, jak se účinně ubránit v náročných situacích.

Účastníci získají dovednosti potřebné k práci s vlastními emocemi i s emocemi druhých. S pomocí principů emoční sebeobrany se naučí své emoce prožívat tak, aby se staly zdrojem energie a nepředstavovaly zátěž pro profesní a osobní život.

Přihlašovací formulář:http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/emocni-sebeobrana-pro-ucitele-uvodni-workshop-praha-4-11-2019/

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy emoční sebeobrany a jejich využitím ve školním prostředí
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777237073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci