Hranice a jejich udržování – Emoční sebeobrana pro učitele (Praha)

Pořádá Institut emoční sebeobrany

Termín:21. 10. 2019
Cena:1200 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,00 hod.) Akreditováno MŠMT.
Schopnost dobře nastavit si hranice a vědomě s nimi pracovat je zásadní dovedností, která současně umožňuje zachovat se žáky, rodiči, či kolegy zdravý kontakt.
Všímavost k vlastním limitům a nastavování adekvátních hranic lidem v našem okolí patří mezi klíčové principy zdravého života.

Seminář je určen všem, kteří absolvovali úvodní workshop Emoční sebeobrany pro učitele.

Přihlašovací formulář:http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/hranice-a-jejich-udrzovani-praha-21-10-2019/

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář Hranice a jejich udržování je zaměřený na vědomou práci s tématem hranic coby zdrojem vnitřního pocitu bezpečí, který je pro pedagogickou práci nesmírně důležitý.
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777237073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci