Úvod do muzikoterapie – akreditovany kurz

Pořádá Muzikohraní, z. s.

Termín:17. 01. 2020 – 18. 01. 2020
Kraj:Moravskoslezský
Cena:2400 Kč
 
Na tomto vzdělávacím kurzu se seznámíte s muzikoterapeutickými přístup, metodami a technikami. Budeme se zaměřovat hlavně na praktické techniky, díky kterým budete moci na sobě zažít účinky muzikoterapie.

Hudební nástroje: bubny djembe, rámové, udu, tibetské mísy, flétny, didgeridoo, kovové melodické nástroje, perkuse

Vzdělávací program zahrnuje především praktické ukázky a nácviky. Zaměřujeme se na uplatnění v praxi jednotlivých účastníků. Kurz je otevřen všem zájemcům (z různých profesí, pro osobní rozvoj, uplatnění).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem programu je představit účastníkům obor muzikoterapie, seznámit je se základními principy, technikami a hudebními nástroji, a to převážně praktickou cestou
Kontaktní email:info@muzikohrani.cz
Kontaktní tel.:737805593
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
prevence, výchovné poradenství
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
pedagogika, psychologie
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Poznámka:17. 1. a 18. 1. 2020