Podpůrná opatření v praxi – jak je v poradenství nastavovat a ve vzdělávání efektivně využívat

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:26. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1090 Kč za den Kč
 
Konference pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta.

Co přinesly nové legislativní změny do praxe poradenských pracovníků? Jak se změnila podpůrná opatření, a co znamená jejích zavádění do praxe? Jaké jsou zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP ve školách a jaká doporučení z toho plynou pro poradenské pracovníky?

Na této konferenci všechny příspěvky přednáší odborníci přímo z praxe a jejich poznatky jsou v praxi ihned použitelné. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Konference se zaměří na zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP ve školách a na doporučení, která z nich plynou pro každodenní fungování ve škole i poradenské praxi
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Poznámka k ceně:Cena 1090 Kč platí do 31. 10., 1.190 Kč – při zaslání objednávky od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019 a 1.390 Kč – při zaslání objednávky po 15. 11. 2019.
Typ akce:konferece
Oblast:1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
předškolní vzdělávání
školský management a řízení školy
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout